GedHTree HomepageIndex
 Edward START
 b.1745
 d.1805 Aston on Tre, Derbyshire
 Thomas START
 b.1786 Aston on Tre, Derbyshire
 d.1849 Long Eaton, Derbyshire
 Elizabeth SMITH
 b.1745 Castle Doning, Derbyshire
 d.1806 Aston on Tre, Derbyshire
 Edward START
 b.1823 Long Eaton, Derbyshire
 d.1901 Crowlands, Australia
 Margaret COATES
 b.1799 Sawley, Derbyshire
 d.1872 Long Eaton, Derbyshire
 Elizabeth LANG
 b.1825 Australia
 d.1858 Australia